Om Values Academy

 • Tillsammans!
  Tillsammans!
  En plats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för värdedriven utveckling.
 • Din möjlighet
  Din möjlighet
  Det du gör - dina handlingar, din ställning och det du står upp för - det styr världen!
 • Vårt erbjudande
  Vårt erbjudande
  Values Academy är en plats för värdefulla samtal och diskussioner

 

 “Dina och mina värderingar styr världen. Vårt sätt att handla, ta ställning och stå upp för det vi tror på styr världen. Som individ kan du påverka. Ditt synsätt och dina värderingar leder till vad du tänker, hur du agerar och hur du ser på det som händer omkring dig. Har du tänkt på att allt som sker börjar med en individs tankar och agerande, som ytterst bygger på hans eller hennes värderingar?”

Föreningen Values Academy vill vara ett generöst och engagerat forum för utbyte av idéer och kunskap som kan bidra till insikter som formar värdedrivna organisationer och människor. Values Academy skall aktivt driva en dialog för att skapa en ökad medvetenhet om värderingar och dess betydelse för hållbar utveckling av människor och samhälle.

Vi vill uppmuntra och vara en  plats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för värdedriven utveckling. Det gör vi genom att samla och sprida olika professionella aktörers mångsidiga erfarenhet och kunskap om värdedriven utveckling.

Vi vänder oss till ledare och organisationer inom offentliga och privata verksamheter samt samhället i övrigt, alla som har eller som vill ha möjlighet att påverka det samhälle vi lever i och önskar skapa värdedrivna ledare och verksamheter.

Jag hoppas att du också vill vara med och bidra. Du är varmt välkommen med frågor och att ta del av vår verksamhet. Under fliken kontakt hittar du alla styrelseledamöter och våra ansvarsområden.

Om du har några frågor eller vill veta mer – ta gärna kontakt med oss.

Vänlig hälsning
Tore Palmén
Initiativtagare i föreningen Values Academy tore.palmen@valuesacademy.se