Missa inte World Values Day 22 oktober 2022 i Stockholm!

Klicka här för mer info!

Bli medlem hos oss!

Efter ett beslut vid ett extra årsmöte i december 2019 har medlemsformerna och medlemsavgifter bestämts så här:

1. Medlem:

Medlemsskap i Values Academy är gratis. Som medlem önskar du aktivt bidra till Values Academy’s arbete genom egen handlingslust. Det kan inne-bära att helt eller delvis ansvara för till exempel att driva värdefulla luncher och caféer, tankesmedja, olika evenemang såsom World Values Day, nyhetsbrev, utbildningsansvar, ansvara för hemsida mm.

När ditt medlemskap accepteras av styrelsen gäller det innevarande kalenderår och utvärderas löpande av styrelsen. Din ”arbetsinsats/ aktivitet” ersätter medlemsavgiften. Medlemskapet medför rösträtt vid årsmötet och rabatter vid Values Academy’s evenemang och utbildningar.

2. VA-intressenter:

Som intressent kan du medverka inom ramen för Värdedrivet Ledarskapsnätverket och ta del av Values Academy’s utskick, arrangemang, utbildningar med mera.

3. Sponsor:

Som sponsor accepterar och samtycker du till VA:s värderingar, vision, mission och syfte enligt VA:s stadgar. Sponsorbelopp om minst 1000 kr för ett år, inget övre belopp. Sponsor syns på hemsidan. Kan vara juridisk person.

 

Som medlem får du möjlighet att vara med i en förening som bygger på följande kärnvärden.

Hållbarhet

Öppenhet

Generositet

Tillsammans

Vi har som målsättning att vara ett spännande forum för information, kunskap och erfarenhet för utveckling av värdedrivna människor och organisationer.

Du är varmt välkommen att vara med!

Detta ingår i medlemsskapet:

Tillgång till spännande och värdefulla möten med personer och organisationer i ett gediget nätverk.

  • Inspiration att själv utvecklas gynnsamt och göra en personlig värdefull resa, i det lilla och i det stora
  • En möjlighet att bidra till nätverket med egna insikter och värderingar.
  • Vårt nyhetsbrev
  • Värdefulla luncher och Värdefulla caféer på olika platser i Sverige.
  • Diverse aktiviteter, temadagar, föreläsningar, seminarier och utbildningar.
  • Rabatt på alla våra utbildningar

Ev. uppsägning skall ske skriftligen 3 månader före medlemsperiodens utgång annars löper medlemskapet vidare med 12 månader.

OBS! Föreningens verksamhet är momsbefriad.

Medlemsavgift

Varför bli medlem i Values Academy?

SAMARBETSPARTNERS, SPONSORER & NÄTVERK

Richard Barrett är grundare av Values Centre och har utvecklat CTT verktygen. Richard Barrett ́s Modell strukturerar och relaterar både till en organisations värderingar såväl som till individers värderingar och behov, och är en vidareutveckling av Maslow ́s modell. Richard Barret ́s 7 medvetenhetsnivåer (7 levels of consiousness) är utvecklade för att strukturera hur människors motivation styrs och prioriteras utifrån våra värderingar och behov. I CTT modellen relateras och struktureras alla våra värderingar att tillhöra någon av de sju motivationsnivåerna.

Social Venture Network är ett internationellt nätverk som arbetar för långsiktig hållbarhet i affärer och verksamheter.Medlemmarna är företag och organisationer som arbetar lokalt i varje land med frågor om god etik, miljöhänsyn och socialt ansvar.  http://www.svnsweden.se    

SVN - Social Venture Network www.svnsweden.se

Barrett Values Centre

Culture Transformation Tools     www.valuescenter.com

Har du tips på fler som borde listas under nätverk?
Tipsa gärna vår ordförande Pirjo Unnerstad!

Pirjo Unnerstad@valuesacademy.se

Global Values Alliance ett internationellt nätverk

Values Academy har tillsammans med representanter från 10 olika länder (Filipinerna, Australien, Nya Zeland, Indien, Syd Afrika, Tyskland, Storbritanien, USA, Canada, och Sverige) bildat Global Values Alliance https://valuesalliance.net/ som samverkar för att sprida medvetenhet och kunskaper om våra värderingars betydelse för din och vår gemensamma utveckling.

Vår målsättning är att främja utveckling av regionala nätverk i olika länder om samverkar för ökad medvetenhet och spridning av värderingars betydelse för en värdedriven hållbar framtid för individer, verksamheter och världen i stort.

 

Var med genom Global Values Alliance och World Values Day och bidra till en bättre värld.

Vad är det som styr utvecklingen i världen mest?Vill du medverka till en bättre värld med hållbara värderingar? Du har alla möjligheter att nå framgång samtidigt med en positiv påverkan på omvärlden genom att ställa dig frågan vad är viktigt och riktigt för mig och min omgivning. Dina värderingar har avgörande påverkan på ditt liv, hur verksamheten fungerar där du arbetar, och hur du och ni påverkar hur situationen kommer att se ut i världen i stort.   Var och en kan medverka till att påverka den värld vi lever i genom att medvetandegöra hållbara värderingar och ett hållbart Värdedrivet Ledarskap.

 

World Values Day

Var med oss på World Values Day i oktober och ge dig tid för reflektion för att utkristallisera vad du anser är viktigt och riktigt för dig genom att gå in på www.worldvaluesday.com . Hur ser din ”kompass” ut idag och hur önskar du att den skall se ut för du skall leva med inre och yttre harmoni så god som möjligt?För att visa på betydelsen av och för att sätta fokus på våra värderingar har vi sedan tre år tillbaka uppmuntrat så många som möjligt att medverka på WVD genom att tydliggöra önskade värderingar för att bidra till en hållbar framtid. Tillsammans blir vi starka och får genomslag.”Join the evolution and the transformation for a sustainable future on World Values Day.”

 

World Values Day 2022 - mer information kommer inom kort

Välkommen att ansluta dig till rörelsen kring värderingar, Global Values Alliance driver aktivt frågor kring värderingar och varje år firas World Values Day.

För frågor om evenemanget kontakta Thomas Ekbom, Tsekbom@gmail.com,

Välkommen!

 

 

Global Values Alliance - www.valuesalliance.net

Anmäl dig som medlem, intressent eller sponsor här!

Download: v. 3. Values Academy firar 10 år 2020 - info medlemmar dec 2019.docx

SPONSOR - Partners Garden     www.partnersgarden.se