Missa inte World Values Day 22 oktober 2022 i Stockholm!

Klicka här för mer info!

 • Att genom utbyte av idéer och kunskap bidra till insikter om processer som formar värdedrivna organisationer och människor.
 • Att aktivt driva en dialog för att skapa en ökad medvetenhet om värderingar och dess betydelse för hållbar utveckling av människor och samhälle.
 • Att uppmuntra och vara en generös plats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom värdedriven utveckling.
 • Att samla, sammanställa och sprida olika professionella aktörers mångsidiga erfarenhet och kunskap om värdedriven utveckling.
 • Att vända sig till ledare och organisationer inom offentliga och privata verksamheter samt samhället i övrigt, som har eller som vill ha möjlighet att påverka det samhälle vi lever i.
 • Att vända sig till människor, företag och organisationer i Sverige och utomlands som har ett engagemang för och önskar skapa värdedrivna ledare och verksamheter.

VISION

Values Academy är en mötesplats som ger inspiration och kunskap om värderingarnas betydelse för människor och världen i stort.

Att ge människor ett Värdedrivet Ledarskap® som skapar en inre motivation och handlingslust för en hållbar utveckling.

STYRELSELEDAMÖTER

STADGAR

Är du intresserad av Values Academy – läs föreningens stadgar här.

Pirjo Unnerstad - Ikano Bostad AB (Ordförande )

pirjo.unnerstad@valuesacademy.se

 

Tore Palmén - Partners Garden (Ledamot, Utbildningsansvarig) tore.palmen@valuesacademy.se

 

Mats Björud - MB Consulting (Ledamot, Kassör)
mats.bjorud@valuesacademy.se

 

Kia Ekedahl – Golvkedjan (Ledamot)

kia.ekedahl@valuesacademy.se

 

 

 

Koden fastslår att vår verksamhet, i enlighet med ideella föreningar, ska utföras i samklang med föreningens stadgar och följande principer;

 • Vi respekterar individens rättigheter samt agerar i enlighet med god ideell föreningssed.
 • Vi deltar inte i olagligt branschsamarbete.
 • Vi följer lagar och förordningar, sköter verksamheten med integritet och ärlighet, samt tar ansvar för våra handlingar.
 • Vi accepterar inte att mutor erbjuds, begärs eller tas emot. Vi uppmuntrar våra medlemmar att undvika situationer där lojaliteten mot Values Academy kan komma i konflikt med andra personliga intressen.
 • Vi försöker ständigt att påverka positivt genom föreningen den omgivande miljön och människors hälsa.
 • Vi diskuterar eller genomför inte affärer i eget intresse, under VA ́s aktiviteter eller andra arrangemang, som Values Academy genomför.

UPPFÖRANDEKOD - CODE OF CONDUCT

STYRELSELEDAMÖTER

Om du vill veta mer om Values Academy är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss som är ledamöter i styrelsen.

STADGAR & UPPFÖRANDEKOD

facebook-mono

Thomas Ekbom (Ledamot) thomas.ekbom@valuesacademy.se

 

Therese Palmén - Peak Performance (Ledamot)

therese.palmen@valuesacademy.se

 

Suzanne Lång (Webbansvarig)

suzanne.lang@valuesacademy.se

 

 

MISSION

Hållbarhet - Öppenhet - Generositet - Tillsammans

Våra mål i korthet...

TESER

Fundamentet till Hållbart Värdedrivet ledarskap är det Personliga och Organisatoriska Värdedrivna ledarskapet. Enligt Values Academy bygger Hållbart Värdedrivet ledarskap på följande grundläggande teser:

Download: Stadgar Values Academy 2020-01-01.pdf

Download: Teser Hallbart Vardedrivet Ledarskap 190214.pdf

FINANSIELLT

VALUES ACADEMY INTEGRITETSPOLICY

Download: Values Academy Integritetspolicy 201912.pdf

Download: ÅR och Rev.ber. VA 2020.pdf