Missa inte World Values Day 22 oktober 2022 i Stockholm!

Klicka här för mer info!

Values Academys utbildningar i Hållbart Värdedrivet ledarskap®

Utbildningar

VA lanserar utbildningar för medarbetare, coacher och konsulter som önskar fördjupade kunskaper och verktyg för att förstå och att leda individuellt och kulturellt förändringsarbete i företag och offentliga verksamheter genom att tillämpa ett coachande värdedrivet ledarskap.De nya utbildningarna bygger på varandra i kronologisk ordning och genom ökad insikt om hur inre och yttre balans samt harmoni skapas, ges förutsättningar för en hållbar framgångför både individer och verksamheter.

Values Academys utbildning i Personligt Värdedrivet Ledarskap®

Värderingar

Ger förutsättningar att utveckla ditt personliga ledarskap och dig själv samt tillgodose dina behov genom ökad förståelse och medvetenheten för dina personliga värderingar och deras betydelse för dina drivkrafter och handlingar.

Utbildningen ger en solid grund av Personligt Värdedrivet ledarskap - förståelse för ”vem är jag?” och tillhandahåller verktyg samt metoder för att systematiskt och strukturerat medvetandegöra dina värderingar, deras betydelse för dina drivkrafter, attityder och handlingar för att komma till insikt med dina inre drivkrafter och känslomässiga behov.  

Values Academys utbildning i Organisatoriskt Värdedrivet Ledarskap®

Företagskultur

Ger förutsättningar att göra en verksamhetskulturell transformation och utveckla det organisatoriska ledarskapet med utgångspunkt i företagskulturen och ”vilka är vi?”

Utbildningen ger en solid grund av Organisatoriskt Värdedrivet ledarskap och tillhandahåller metoder samt verktyg för att systematiskt och strukturerat gå från personliga till gemensamma värderingar, skapa en gemensam värdegrund och integrera företagets kulturella utveckling i den löpande strategiska affärsplaneringsprocessen.  

Values Academys erbjuder

utbildning till VärdeCoach®

Genom att deltagarna genom seminarier och individuell coaching, får kunskaper och insikter om den ” Yttre och den Inre coaching processen ”, och vad professionell coaching innebär, kan de coacha medarbetare och team till hållbar framgång.

VärdeCoaching® innebär

att i vardagen coacha värderingar och att förstå den inre coaching processen vad vi kallar ”the inner game of coaching”.

VärdeCoaching® är

en unik coaching metodik för att i vardagen medvetandegöra personliga och organisatoriska – gemensamma värderingar för att stärka medarbetare och företagskulturen.

VärdeCoaching® delas

in i två utbildningsmoduler - individuell respektive team coaching  

Kontakta Oss

Har du frågor?

Den som genomgår samtliga utbildningar kommer att få möjligheten att bli certifierad som coach i Hållbart Värdedrivet Ledarskap.Har Du intresse av mer information om dessa utbildningar, hör gärna av dig till oss via mail info@valuesacademy.se

Värderingsresan

Utbildningen ger teorier kring värderingar, personlig och organisatorisk utveckling. Den bjuder in till en resa till dig själv, till möten med likasinnade och oliksinnade. Den ger möjlighet till reflektion och samtal i par och grupp.

Utbildningen:

  • Ger ett ökat självförtroende.
  • Lyfter fram olika sätt att skapa goda möten.
  • Tydliggör en strategi för att utveckla kulturen på din arbetsplats.
  • Tydliggör en strategi för att utveckla ett hållbart samhälle.

Utveckling

Föreläsningar

Vi på Values Academy kommer gärna ut till din organisation som ett stöd i er utveckling av värdedrivet ledarskap.

Exempel på föreläsningsteman:

  • Vad är värderingar?
  • Värdet av värderingar.
  • Sammanhanget mellan organisationskultur och personliga värderingar.
  • Värderingar som en väg till arbetsglädje och resultat.